Ontwerp en aanleg
van Tuin en Terras

Neem nu contact op of vraag uw offerte

Groenatelier Lommel doet meer dan tuinaanleg.

Als atelier houden we ons bezig met zowel ontwerp, aanleg, service na verkoop en verharding. Dit kan samen gebeuren binnen één opdracht, maar elk facet kan ook afzonderlijk worden geleverd. Zo kan men als klant bijvoorbeeld enkel kiezen voor het opmaken van een tuin ontwerp of voor de aanleg van een bestaand ontwerp.

Enkele tuinen die we realiseerden:

Landelijke Tuinen


Hedendaagse Tuinen


Moderne Tuinen


Openbaar & Industrie


Modern of landelijk

Groenatelier Lommel kan zich beroepen op jarenlange ervaring in het ontwerpen en aanleggen van diverse types tuinen, verhardingen en ander toebehoren. De meest uiteenlopende stijltypes waren reeds voorwerp van ontwerp en aanleg, gaande van modern-hedendaagse over landelijk-pastorie tot uitgevoerde ontwerpen met een eerder klassieke insteek.
Alles hangt af van het type tuin dat u wenst en hoe dit alles kan ingepland worden op de specifieke locatie. Er wordt steeds gestreefd naar een ontwerp dat in harmonie is met de omgeving

Werkwijze

Afhankelijk van wat U als klant precies wil, kunnen we samen verschillende pistes bewandelen.
Of u nu kiest voor de totaalformule (ontwerp - aanleg - service na verkoop) of enkel voor een ontwerp bijvoorbeeld, een kennismakend gesprek is altijd nodig. Dat kan bij voorkeur op locatie bij u thuis of bij ons op kantoor. Ideeën worden uitgewisseld met als doel te bepalen wat u als klant precies gerealiseerd wenst te zien.
Wim_Hendriks_tuinontwerp-01b

Ontwerp

Als u opdracht geeft tot het maken van een ontwerp gaan we met de uitkomst van dat gesprek aan de slag. Het is van belang dat voor de opmaak ervan één en ander op locatie wordt bekeken en doorgesproken. Finaal vloeit hier een eerste voorontwerp uit voort. Van zodra dit klaar is, wordt u als klant op de hoogte gebracht en wordt een tweede afspraak ingepland.

Tijdens dit tweede gesprek bekijken we samen of het voorontwerp voldoet aan uw verwachtingen. Eventuele aanpassingen worden overwogen tot er een akkoord wordt bereikt over het ontwerp. Na dit akkoord wordt het beplantingsplan van naderbij bekeken samen met een lijst van mogelijk bruikbare soorten aanplanting.

Ten slotte wordt het matenplan erbij genomen en wordt de puzzel volledig gemaakt. Het ontwerp bereikt op dat moment zijn definitieve vorm.

Aanleg

De ontwerpfase is dan afgerond. U heeft als klant de keuze om de aanleg volgens het definitieve ontwerp door Groenatelier Lommel te laten uitvoeren, maar u kan dit eveneens zelf doen indien u dit wenst. Indien u kiest voor de aanleg door Groenatelier Lommel, zal vooraf een offerte op maat van het definitieve ontwerp worden afgeleverd. Hierover volgt opnieuw een gesprek waarbij de offerte kort wordt toegelicht en besproken. Aangezien het ontwerp reeds werd opgemaakt door Groenatelier Lommel, kan het proces voorafgaand aan de feitelijk aanleg vrij snel gaan. De transparante manier van samenwerken en communicatie spelen hier duidelijk in het voordeel van u als klant. Eens er een akkoord is bereikt, start Groenatelier Lommel de feitelijke aanleg van de tuin en/of terras, eventuele verharding enzovoort.

2013-03-06-12.54.45_edited

Service na ontwerp & aanleg

Heb je nadien nog advies nodig voor de verzorging van de aanplanting of de reiniging van klinkerwerken?

Groenatelier Lommel blijft beschikbaar voor bijkomende advies en nuttige tips.

Missie

Bepalen welk soort tuin je wenst en deze aanleggen, houdt meer in dan enkel de beplanting kiezen.
Of het nu gaat over een terras, een landschapstuin of een moderne tuin, een privatieve buitenruimte staat nooit op zichzelf, maar gaat steeds een dialoog aan met de omgeving en met u als eigenaar. De tuin vormt immers in vele gevallen het verlengde van uw woning waardoor die relaties niet genegeerd kunnen worden.

Bij Groenatelier Lommel zijn we ons hiervan zeer bewust. De samenwerking met u als klant gebeurt dan ook steeds in nauw overleg. Naast het specifieke karakter van elke locatie en omgeving wordt onze expertise immers ingezet op basis van uw inbreng, smaak en ideeën. Tijdens het ontwerp- en aanlegproces zijn er meerdere terugkoppelingsmomenten waarbij de neuzen telkens in dezelfde richting worden gezet.

Vertrouwen is zo de belangrijkste motor van de relatie tussen de opdrachtgever en Groenatelier Lommel. Alleen dan kan creativiteit ontstaan die door alle partijen breed wordt gedragen. Samen met een stipte opvolging en kwalitatieve service na verkoop staat Groenatelier Lommel garant voor het vervullen van al uw tuindromen.

Ons klantenbestand bestaat zowel uit particuliere opdrachtgevers als bedrijven die elk met hun eigen verwachtingen komen aankloppen bij Groenatelier Lommel. Op maat van de verwachtingen en mogelijkheden helpen wij u verder.