Aanleg

Aanleg

De ontwerpfase is dan afgerond. U heeft als klant de keuze om de aanleg volgens het definitieve ontwerp door Groenatelier Lommel te laten uitvoeren, maar u kan dit eveneens zelf doen indien u dit wenst. Indien u kiest voor de aanleg door Groenatelier Lommel, zal vooraf een offerte op maat van het definitieve ontwerp worden afgeleverd. Hierover volgt opnieuw een gesprek waarbij de offerte kort wordt toegelicht en besproken. Aangezien het ontwerp reeds werd opgemaakt door Groenatelier Lommel, kan het proces voorafgaand aan de feitelijk aanleg vrij snel gaan. De transparante manier van samenwerken en communicatie spelen hier duidelijk in het voordeel van u als klant. Eens er een akkoord is bereikt, start Groenatelier Lommel de feitelijke aanleg van de tuin en/of terras, eventuele verharding enzovoort.

2013-03-06-12.54.45_edited