Ontwerp


Wim_Hendriks_tuinontwerp-01b

Ontwerp

Als u opdracht geeft tot het maken van een ontwerp gaan we met de uitkomst van dat gesprek aan de slag. Het is van belang dat voor de opmaak ervan één en ander op locatie wordt bekeken en doorgesproken. Finaal vloeit hier een eerste voorontwerp uit voort. Van zodra dit klaar is, wordt u als klant op de hoogte gebracht en wordt een tweede afspraak ingepland.

Tijdens dit tweede gesprek bekijken we samen of het voorontwerp voldoet aan uw verwachtingen. Eventuele aanpassingen worden overwogen tot er een akkoord wordt bereikt over het ontwerp. Na dit akkoord wordt het beplantingsplan van naderbij bekeken samen met een lijst van mogelijk bruikbare soorten aanplanting.

Ten slotte wordt het matenplan erbij genomen en wordt de puzzel volledig gemaakt. Het ontwerp bereikt op dat moment zijn definitieve vorm.